سه نفر منشی خانم جواب گویی به تلفن – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سه نفر خانم بابت پاسخ گویی به تماس های تلفنی مطب پزشکی

دارای روابط عمومی بالا

خوش صحبت

خوش صدا و خوش بیان

آموزش حین کار همراه با حقوق

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “سه نفر منشی خانم جواب گویی به تلفن – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات