سیمی کار برای کتاب های درسی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند سیمی کار کتاب به صورت پاره وقت هستیم

شرایط برای حقوق توافقی بدون نیاز به سربازی

با حقوق بالا

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “سیمی کار برای کتاب های درسی – استخدام فوری” به ما بگویید