شابلون زن شیفت روز و شب و پرس کار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به چند نفر شابلون زن ماهر ، جهت همکاری در شیفت روز یا شیفت شب نیازمندیم

پرداخت به صورت درصدی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “شابلون زن شیفت روز و شب و پرس کار – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات