شرایط مدنظر آگهی دهنده

ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۶:۳۰ بعد از ظهر
پنجشنبه ها تا ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر
در صورت دوری راه جای خواب
پنج شنبه یومیه ،پنجم هر ماه تسویه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “شابلون زن ماهر” به ما بگویید