شب عید قرارداد میخواهید سریعا بیاین مصاحبه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

اگر شب عید قصد پول دراوردن دارید جایی باید کار کنید که فعال هستند و مدیریت قوی دارند
استخدام فقط دو نفر در تیم وی آی پی آروان
مجموعه ای با مدیران قوی و شناخته شده در منطقه
ارتباط قدیمی با سازندگان و مالکین
بر اصلی ، جوازدار قدیمی
!!!!شب عید خود را از دست ندید !!!!
*******************

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “شب عید قرارداد میخواهید سریعا بیاین مصاحبه” به ما بگویید