صندقدار،سالنکار،اشپز،پیک

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی خانم و آقا جهت کار در رستوران با صبحانه،ناهار،شام،خوابگاه،اف هفتگی،بیمه و حقوق و مزایا عالی نیازمندی
صندوقدار خانم نیمه وقت
سالنکار خانم و اقا نیمه وقت و تمام وقت
آشپز اقا تمام وقت
پیک نیمه وقت و تمام وقت
پیام جواب داده نمی‌شود فقط تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندقدار،سالنکار،اشپز،پیک” به ما بگویید