صندوقدار خانم شیفت شب – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ساعت کاری 5/30عصرتا12/30شب مسلط به برنامه سپیدز باشد با هزینه ایاب ذهاب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار خانم شیفت شب – استخدام فوری” به ما بگویید