صندوقدار خانم شیفت شب – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

٤نفر صندوقدار خانم جهت کار در یک برند فست فود سیار ساعت کاری٢١ الی٥ صبح با سرویس برگشت وحقوق عالی نیازمندیم

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار خانم شیفت شب – استخدام فوری” به ما بگویید