صندوقدار خانم شیفت صبح و شب – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

صندوقدار خانم ترجیحا ۲۵ تا۳۰ ساله متین و آراسته با روابط عمومی بالا

همراه با شام + ماهی ۳ روزoffدسترسی آسان به مترو اقدسیه

محیطی آرام و سالم

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار خانم شیفت صبح و شب – استخدام فوری” به ما بگویید