شرایط مدنظر آگهی دهنده

دعوت به همکاری صندوقدار خانم
مسلط به برنامه حسابداری هلو
جهت کار در مزون لباس زنانه
ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه ۱۱:۳۰ الی ۲۰
جمعه ۱۳:۴۵ الی ۲۰
یک روز مرخصی در هفته

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار خانم” به ما بگویید