صندوقدار رستوران شیفت صبح و عصر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی صندوقدار جهت رستوران معتبر در محدوده تجریش نیازمندیم ساعت تماس ١٠ صبح به بعد حقوق توافقی و با توجه به توانایی شما تعیین میشود

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار رستوران شیفت صبح و عصر – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات