شرایط مدنظر آگهی دهنده

تایم کاری
ساعت ۵/۵ بعدظهر الی ۱۲:۳۰ شب
ترجیحا ساکن غرب تهران
شام
اف هفتگی
سرویس برگشت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار شیفت شب” به ما بگویید