صندوقدار شیفت شب – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

صندوقدار رستوران شیفت شب ساعت ۳ تا ۱۲ شب وعده غذایی جای خواب بیمه ۲/۵ روز مرخصی ماهانه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار شیفت شب – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات