صندوقدار شیفت عصر با بیمه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

دینامیت سهروردی جهت تکمیل کادر خود، یک نفر صندوقدار خانم یا آقا، دقیق و مسئولیت پذیر استخدام میکند.

 

ساعت کار:۱۶ الی ۲۴

یک روز در هفته استراحت

بیمه تامین اجتماعی

مرخصی ماهانه

غذای پرسنلی

 

در صورت تمایل رزومه خود را واتسپ ارسال نمایید.

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار شیفت عصر با بیمه – استخدام فوری” به ما بگویید