صندوقدار شیفت‌ شب – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی صندوقدار خانم جهت کار در فست فود نیازمندیم.

شام و بیمه

آدرس: شهرک غرب بلوار دادمان خیابان فخارمقدم نبش بوستان دوم مجموعه دونرگاردن

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار شیفت‌ شب – استخدام فوری” به ما بگویید