صندوقدار فروشگاه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

صندوقدار خانم و آقا

جهت کار در فروشگاه

نیازمندیم (محل کار صادقیه)

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار فروشگاه – استخدام فوری” به ما بگویید