شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر صندوقدار خانم جهت فست فود با روابط عمومی خوب و اخلاق مدار بصورت پاره وقت جهت شیفت روز نیازمندیم یک روز در هفته استراحت از ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۶

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار فست فود خانم” به ما بگویید