صندوقدار و سالنکار خانم و آقا

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی کارگر رستوران نیازمندیم
موقعیت های شغلی
صندوقدار سالنکار ظرفشور
تماس از ساعت ۹صبح تا ۶ بعدازظهر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار و سالنکار خانم و آقا” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات