شرایط مدنظر آگهی دهنده

فست فود زنجیره ای معتبر جهت تکمیل پرسنل خود در قسمتهای زیر تمایل ب همکاری دارد
-صندوقدار و کانترکار شیفت صبح با حقوق ۵/۵ ملیون از ساعت ۱۱ الی ۱۸
-صندوقدار شیفت شب حقوق ۶ ملیون از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
– کانترکار شیفت شب حقوق ۵/۵ ملیون از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد
همراه با :
۱- بیمه بعد از دو ماه
۲-شام و ناهار پرسنلی
۳-بن تخفیف خرید از مجموعه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار و کانترکار خانم” به ما بگویید