شرایط مدنظر آگهی دهنده

سلام نیازمند یک خانوم واسه صندوق داری چلوکبابی
پاره وقت ویک خانوم سالن دار پاره وقت نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوق دار خانوم پاره وقت” به ما بگویید