شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک صندوقدار شیفت صبح جهت کار در فست فود نیاز مندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوق دار” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات