شرایط مدنظر آگهی دهنده

طراح مسلط به کرل به صورت نیمه وقت 2روز در هفته صبح تا ساعت 2
2روز درهفته روزهای کاری به عهده شما می باشد
لطفاً برای دور کاری زنگ نزنید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “طراح گرافیست” به ما بگویید