شرایط مدنظر آگهی دهنده

طراح مسلط به کرل به صورت نیمه وقت 2روز در هفته صبح تا ساعت 2
2روز درهفته روزهای کاری به عهده شما می باشد
لطفاً برای دور کاری زنگ نزنید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “طراح گرافیست” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات