ظرفشور خانم بالای ۵۰ سال جهت رستوران

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ظرفشور خانم ظهر پاره وقت هم تمام وقت بالای ۵۰ سال

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “ظرفشور خانم بالای ۵۰ سال جهت رستوران” به ما بگویید