شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک ظرفشور اقا حقوق ثابت جای خواب شیفت کاری 10 تا 12

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “ظرفشور – استخدام فوری” به ما بگویید