فرم زن با تجربه نیمه وقت دفتر ترجمه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فوری فوری
فرم زن مسلط و با تجربه زبان اینگلیسی
دفتر ترجمه در محدوده سهروردی و مطهری قرار دارد
لطفا از ۹ تا ۱۹.۳۰ تماس بگیرید با تشکر
حقوق هم توافقی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فرم زن با تجربه نیمه وقت دفتر ترجمه” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات