فروشنده آقا نیمه وقت یا تمام وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده آقا با فن بیان خوب و ظاهری آراسته زیر 25سال با حقوق ثابت + پور سانت+پاداش از ساعت 11تا 21:30 نیاز داریم یا به صورت نیمه وقت از ساعت 2تا 21:30

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده آقا نیمه وقت یا تمام وقت – استخدام فوری” به ما بگویید