فروشنده آقا پوشاک کودک – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده آقا جهت پوشاک کودک در جنت اباد بیست متری گلستان غربی به صورت تمام وقت و نیمه وقت بدون بیمه غیر دانشجو متعهد و منظم با ظاهری اراسته حقوق مکفی با تشکر

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده آقا پوشاک کودک – استخدام فوری” به ما بگویید