شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر فروشنده آقا جهت کار در فروشگاه شیرینی فروشی نیازمندیم سن ***************************ز ۹ صبح تا ۱۰ شب
همراه با جای خواب
و صبحانه و ناهار

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده آقا” به ما بگویید