فروشنده باسابقه برای یک شرکت در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک شرکت تولیدی بازرگانی در تهران برای تکمیل کادر خود به دو نفر فروشنده باسابقه چهت فروش نیاز دارد.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده باسابقه برای یک شرکت در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید