فروشنده با 10 میلیون حقوق، بیمه و پاداش در شرکت صنایع دستی شاهکار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

آشنا به زبان انگلیسی

تسهیلات و مزایا

بیمه پاداش

سایر مزایا

عیدی

سنوات

مزایای قانون کار

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده با 10 میلیون حقوق، بیمه و پاداش در شرکت صنایع دستی شاهکار – استخدام فوری” به ما بگویید