فروشنده برای سوپرمارکت شیف شب – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سلام

به *یک* فروشنده برای شیف شب در سوپرمارکت علی بابا نیرو نیازمندیم

شیفت ها ۱۲ ساعته

حقوق بستگی به یادگیری و تمیز بودن و نظم داشتن تعیین میشه

با جای خواب شام ناهار صبحانه

بدون جای خواب حقوق اضافه میشه

اما کف حقوق از ۴ میلیون هستش

برای ایرانی ها شناسنامه یا کارت ملی الزامیست

اتباع هم پذیرش داریم

 

# ف

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده برای سوپرمارکت شیف شب – استخدام فوری” به ما بگویید