فروشنده برای شیفت عصر فروشگاه لوازم آشپزخانه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده برای شیفت بعد از ظهر نیازمندیم

ساعت کاری ۱۶ الی ۲۲

یک روز درماه مرخصی

تعطیلات به صورت یکی درمیان

حقوق ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده برای شیفت عصر فروشگاه لوازم آشپزخانه – استخدام فوری” به ما بگویید