فروشنده برای لبنیات سنتی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده پاره وقت برای لبنیات سنتی ترجیحا دارای وسیله نقلیه موتوری برای رفت آمد خودش در محدوده یافت آباد اسلامشهر نیاز مندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده برای لبنیات سنتی” به ما بگویید