شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت بروکس درنظر دارد تعداد 10 نفر خانم فروشنده تلفنی استخدام نماید. شایان ذکر است استخدام جهت دفتر مرکزی شرکت واقع در سید خندان می باشد.
حقوق ثابت + پورسانت + پاداش + بیمه + نهار و … از جمله مزایای همکاری می باشد.
علاقه مندان می توانند جهت مصاحبه، نام و نام خانوادگی خود را به همراه کلمه ” پشتیبان ” پیامک کنند تا در اسرع وقت با ایشان تماس گرفته شود.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده تلفنی” به ما بگویید