فروشنده تمام وقت ونیمه وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده لوازم دکوری با ظاهری آراسته و برخورد خوب در مجتمع تجاری اپال همکف a پلاک ۲۶ بصورت تمام وقت یا نیمه وقت
در صورت عدم آنتن دهی تلفن همراه با شماره تماس ثابت داخل آگهی تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده تمام وقت ونیمه وقت” به ما بگویید