فروشنده تمام وقت و پاره وقت خانم و آقا

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده آقا و یک فروشنده خانم برای کار در فروشگاه پوشاک اطلس مال نیاوران و همچنین به دو فروشنده خانم تمام وقت و پاره وقت در بازار بزرگ ایران مال نیازمندیم جهت هماهنگی با شماره ***********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده تمام وقت و پاره وقت خانم و آقا” به ما بگویید