فروشنده جهت عطاری با یادگیری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یکنفر فروشنده آقا برای مغازه عطاری محدوده مجیدیه شمالی بصورت تمام وقت یا پاره وقت برای هرروز هفته یا بعضی روزهای هفته بافعالیت بسیار کم بدون نیاز به بلد بودن کار عطاری نیازمندیم
ساعت کاری تمام وقت:۹صبح تا۹شب بایکساعت وقت ناهار
ساعت کار نیمه وقت:متغییر و قابل تغییر باشرایط شما
حقوق بصورت روز مزد بین ۱۲۰ تا ۱۷۰ تومن
و افزایش حقوق با یادگیری بیشتر کار

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده جهت عطاری با یادگیری” به ما بگویید