فروشنده حرفه ای در نقره فروشی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده حرفه ای تمام وقت و نیمه وقت ساکن در غرب تهران .

حقوق هم ثابت و هم درصدی.

رزومه خود را به شماره ارسال کنید. رحیمی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده حرفه ای در نقره فروشی – استخدام فوری” به ما بگویید