فروشنده حقوق تا 11 میلیون و بیمه تکمیلی در فروشگاه زنجیره ای معتبر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

داشتن روابط عمومی بالا

سن تا 35 سال

داشتن حداقل مدرک دیپلم

داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان

داشتن تعهد کاری

تسهیلات و مزایا

بیمه بیمه تکمیلی

سایر مزایا

تمام شرایط و مزایا طبق وزارت کار

حقوق 5500 میلیون الی 11 میلیون تومان

با ارتقای شغلی

تمامی مرخصی ها با حقوق

بن

سنوات

عیدی

بیمه تامین اجتماعی از روز اول

بیمه تکمیلی

اعزام به فروشگاه  منطقه سکونت خود

7 روز مرخصی در ماه (یک روز در هفته +2/5 روز ماه)

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده حقوق تا 11 میلیون و بیمه تکمیلی در فروشگاه زنجیره ای معتبر – استخدام فوری” به ما بگویید