فروشنده خانم آراسته ومنظم نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ساعت کار 9:30تا9شب
جمعه ها تعطیل(بجز 4جمعه اسفندماه)

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم آراسته ومنظم نیازمندیم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات