فروشنده خانم با تجربه نیایش مال باملند ۲

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک خانم فروشنده
جهت کار ۵روز در هفته
۱۰صبح تا۱۰/۳۰
۲روز اف
حقوق ثابت✅
‌پورسانت و مزایا✅
———————————
سه روز هفته
(روزهای زوج یا روزهای فرد)
سه جمعه الزامی
فروش پوشاک زنانه
————————————۱
شرایط پاره وقت
شیفت صبح (۹:۳۰تا۴)
یا
شیفت بعدازظهر(۳:۳۰-۱۰:۳۰)
یک روز در هفته اف
محل کار : نیایش مال-اپال
محدودیت سنی:۱۸تا۲۵
محدوده :جنت اباد-پونک -سردار جنگل-سعادت اباد -شهرک غرب

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم با تجربه نیایش مال باملند ۲” به ما بگویید