فروشنده خانم با سابقه کار پوشاک

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده خانم تمام وقت ۷ میلیون
و پاره وقت ۵ میلیون

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم با سابقه کار پوشاک” به ما بگویید