فروشنده خانم بدليجات فروشى

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ساعت كارى ١٠:٣٠ الى ١٥:٣٠
جمعه و شنبه تعطيل
حقوق ثابت ٣ ميليون+ ٥٪؜ از فروش
ترجيحا ساكن منطقه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم بدليجات فروشى” به ما بگویید