فروشنده خانم برای مبلمان/*

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده خانم ۲۰ تا ۳۵سال
نیاز به ارتباط بالا
حقوق ثابت و درصد هست برای مبل
چندین شعبه کنار هم
حقوق زیر ۸ نمیاد
حقوق تا ۲۰ جا داره اگر فن بیان، و ارتباط خوبی داشته باشه
ساعت کاری ۱۰تا ۸.۳۰
ساعت تماس ۱۱ صبح تا ۸ عصر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم برای مبلمان/*” به ما بگویید