فروشنده خانم برای یک کتاب فروشی در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک کتاب فروشی در تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

 

عنوان شغلی شرایط احراز

فروشنده  خانم

آشنا به کتاب

نرم افزار حسابداری و فضای مجازی

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم برای یک کتاب فروشی در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید