فروشنده خانم به صورت نیمه وقت یا تمام وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک همکار خانم جهت کار در بوتیک زنانه نیازمندیم
نیمه وقت یا تمام وقت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم به صورت نیمه وقت یا تمام وقت” به ما بگویید