فروشنده خانم تمام وقت نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی همکار خانم در فروشگاه شال و روسری نیازمندیم
ساعت کاری:۱۰:۳۰صبح الی ۱۰ شب
پایه حقوق ۵۰۰۰تومان
امکان افزایش حقوق از ماه اول بستگی ب کارکرد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم تمام وقت نیازمندیم” به ما بگویید