فروشنده خانم شیفت عصر جهت لباس زیر زنانه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده خانم خوش برخورد با روابط عمومی بالا جهت کار در لباس زیر زنانه نیازمندیم

ساعت کاری 15/30 الی 21/30

حقوق 2/000/000 تومان

آدرس : رو به روی مترو نیروهوایی پاساژ کویتی ها فروشگاه پرنسس

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم شیفت عصر جهت لباس زیر زنانه – استخدام فوری” به ما بگویید