فروشنده خانم نیمه وقت برای بوتیک زنانه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده خانم ۲۰ الی ۳۰ سال _ ساعت کاری شیفت صبح ۱۱ الی ۱۶:۳۰ _ ساعت کاری شیفت عصر ۱۶:۳۰ الی ۲۲ _ محل کار میدان صنعت _ سوال و تماس از طریق واتس اپ

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم نیمه وقت برای بوتیک زنانه – استخدام فوری” به ما بگویید