فروشنده خانم نیمه وقت شیفت عصر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده خانم نیمه وقت حتما سابقه کار شال روسری فروشی داشته باشد

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم نیمه وقت شیفت عصر – استخدام فوری” به ما بگویید